__________

OLIVIA

Strukturerad öppenvård för kvinnor AB

Olivia är en strukturerad öppenvårdsbehandling för kvinnor.

Våra lokaler ligger på Östermälarstrand i Västerås och det finns bra bussförbindelser hit.
Verksamheten bedrivs vardagar mellan kl 8.30-15.00 med obligatorisk närvaro.


Verksamheten är schemalagd med olika typer av aktiviteter och påminner i sitt upplägg om ett behandlingshem med den skillnaden att man inte bor här.

Vi har ett HVB-tillstånd från socialstyrelsen och har 14 platser för kvinnor från 18 år och uppåt.
Arbetet bedrivs utifrån ett eklektiskt synsätt för att tillgodose våra kvinnors olika behov.
 
Behandlingstiden varierar men brukar vara runt ett år, kortare placeringar förekommer ibland.
Vistelsen på Olivia utgår från att man själv vill göra sin behandling här och är således frivillig vilket innebär att man själv kan avsluta sin plats om man så vill.
​​​​​​​
Drogfrihet råder på Olivia och vi kontrollerar detta via urinprover, utandningsprover och salivprover.
 
Det gemensamma för våra kvinnor är de har svårt att få livet att fungera, orsaken är oftast en överkonsumtion av droger, alkohol och mediciner. Många av våra kvinnor har även andra problem som psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, kriminalitet, medberoendeproblematik, sociala problem, smärtproblematik, självskadebeteende, relationsproblem och andra typer av problem.
 
När man är inskriven på Olivia har man rätt till sjukpenning eller försörjningsstöd om man inte har några andra inkomstkällor.
 
Om du är intresserad av att komma till oss ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.
Vi tar emot kvinnor även från kranskommunerna då det är full möjligt att pendla hit.
 
Vill du veta mer om oss tveka inte att ta kontakt!

Handledning

Vi har handledning med Ann-Sofie Andersson, Socionom/Leg psykoterapeut med handledarutbildning.
Hon kommer 1½ timme varannan vecka.
För de hästunderstödda insatserna använder vi oss av handledare Christine Wadefjord, Leg Psykolog/Leg psykoterapeut, Cerifierad inom hästunderstödda insatser samt handledarutbildad.
​​​​​​​
Även andra former av terapi/handledningar förekommer, tex i utbildningssyfte.
 
Vi värnar om personalens välmående och uppmuntrar till vidareutbildningar och förkovring samt lustfyllda aktiviteter och ledighet.

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​


SCHEMA

MÅNDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
Massage
12.00 Lunch
Massage
13.45 Stavgång 2.5k
14.30 - 15.00 Avslutning
TISDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
11.00 Friskis/Klättring
13.00 Lunch
Avslappn/NADA
Terapigrupp
14.30 - 15.00 Avslutning
ONSDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
10.00 Temagrupp
12.00 Lunch
13.30 Yoga
 
14.30 - 15.00 Avslutning
TORSDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
10.00 Temagrupp
12.00 Lunch
13.00 NADA
 
14.30 - 15.00 Avslutning
FREDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
Städning/Massage
12.00 Lunch
Massage
13.40
​​​​​​​Fredagsmys/Avslutning
14.30 Slutar

Kostnader

Oftast är placeringen på Olivia ett bistånd från socialtjänsten, en sk SoL placering. Då är det kommunen som bekostar platsen. Även arbetsgivare kan stå för kostnaden av behandling för en anställd.

Kostnaden för behandlingen faktureras under innestående månad.
Uppsägningstiden är 14 dagar.

I kostnaden ingår: behandlingsprogrammet, frukost, lunch, träningskort och alla våra aktiviteter.
Vi debiterar extra för de urinprover som vi tar.

Placeringen inleds med en 14 dagars prövotid.
img10img10
img10

Oliviametoden

oliviametodenoliviametoden
oliviametoden

Behandlingsinnehåll

img31img31
img3
img51img51
img5
Vi har ett strukturerat innehåll i behandlingen. Alla är till en början inskrivna på heltid och alla delar i schemat är lika viktiga för att tillgodogöra sig en bra behandling.

I schemat har vi lagt in moment som vi utifrån beprövad erfarenhet och empirisk grund anser ge goda förutsättningar att lyckas med ett förändringsarbete och att orka komma i kapp och se sin egen del i sin situation och ta makten över den.
 
Första tiden är för de flesta väldigt jobbig då det i princip bara handlar om att orka ta sig hit och vara nykter och drogfri.
 
Vår ståndpunkt är att kvinnorna vi möter är vuxna och tar ansvar för sig själv och sina handlingar.
 
Vi har i schemat moment som: massage, yoga, stavgång, träning på friskis, öronakupunktur sk NADA, temagrupper, enskilda samtal  och vissa har även terapigrupp.  Ett annat viktigt inslag är det miljöterapeutiska arbetet i kök och miljö.
Alla klienterna deltar i alla delar av schemat men på lite olika villkor och med olika krav.
 
Vi tänker att maten är en viktig del i att må bra därför börjar vi varje dag med frukost. Här serveras även en bra lunch och frukt, kaffe och the finns alltid att tillgå.
Maten lagas av våra kvinnor i köksgrupper om tre och tre.
 
Ungefär en gång i månaden gör vi andra saker som tex rider, plockar svamp, går på muséum, åker till Stockholm, åker till Bodaborg, slalom, skridskor eller annat som vi tänker blir ett bra avbrott i en tuff behandling.
 
Utslussen från Olivia kan se ut på lite olika sätt. Vissa återgår till sin arbetsplats, andra börjar skolan, några börjar praktisera, osv. Varje utsluss anpassas utifrån individen. För en tid kan det vara bra att växla mellan Olivia och det man går vidare till.
 
Vi ser gärna att alla professionella kring en klient samarbetar, tex genom gemensamma uppföljningsträffar.  Vi har täta kontakter och uppföljningar med placerande handläggare.
 
 
På Olivia råder tystnadsplikt vilket innebär att även våra kvinnor skall vara tysta om det som händer på Olivia och även om vilka som går där.

Vi har under hösten och våren haft förmånen att erbjuda fyra personer hästunderstödda insatser under pågående certifiering, detta med lånade hästar. Nu har vi köpt in en egen terapihäst som under en tid skall utbildas och prövas. Sen ska hon implementeras i verksamheten.
Vad är HUT?
Hästen har sedan länge används för rehabilitering och habiltiering av fysiska och neurologiskaskador. Att använda hästen som metod i terapier är något helt annat.
I Sverige är hästen som metod i terapier fortfarande hyfsat nytt. Både i Norge och Finland används det mer flitigt, bla i behandling av missbrukare och människor med psykiskt illamående. I Sverige finns en del etablerade behandlingar med hästen som metod, bla psykiatrin i Skellefteå, stall Xena i Västerås och på Egehem i Småland.
Hästunderstödda insatser spänner över ett brett fält av terapi, pedagogik och aktivitet, där vi använder hästen och miljön i syfte att ge stöd och behandling.  Hästen och dess miljö inbjuder till sociala interaktioner, känslomässigt engagemang, kognitiva utmaningar och fysisk aktivitet.  Den fysiska och känslomässiga samvaron med hästen påverkar vårt ”må-bra” system positivt, är stressreducerande och kan ge en känsla av sammanhang. Hästens rörelser och ridningens terapeutiska egenskaper är komplexa och berör många aspekter av en persons förmågor. Insatserna ger ofta positiva känslor som skapar längtan och motivation till aktivt deltagande. Hästen kan underlätta och fördjupa terapi och pedagogik inom många områden. Relationen till hästen är central.  Tillsammans med hästen är det lätt att vara i kontakt med sig själv, sin kropp och sina känslor. Att orka känna hur jag mår, ta ansvar för mitt mående, väcka hopp om att det går att må bättre, just där och då är det extremt ångestminskande. Att vara medvetet närvarande, att ta ansvar för sin tid, få en känsla av sammanhang.  En häst dömer aldrig, den vet inget om din historia, utan den finns där för dig just då.
Ur en terapeutisksynvinkel så tänker jag att försvaren rämnar i relation till hästen. Det som är svårt att få fram i terapirummet är betydligt lättare tillsammans med hästen. Att analysera hästens beteende ger en direkt feedback på klientens känsloläge.
Läs gärna mer på: www.irt-ridterapi.se/index.htmlda insatser, HUT.

Vi som jobbar på Olivia

FullSizeRenderFullSizeRender
FullSizeRender

Annika Allared, föreståndare.

Missbrukarvårdsprogrammet 120 p, fil kand sociologi, Mälardalens Högskola.
Steg ett psykoterapeut med kognitiv och psykodynamisk inriktning.
Pågående certifiering inom hästunderstödda insatser. 
Kommer under det kommande året gå utbildnignen "Hästunderstödda insatser" på Strömsholm.
Arbetat med missbrukare sen 1996, varav hos oss sen 2001. 

Agneta Semb, biträdande föreståndare med behandlingsansvar.

Socionom, Umeå Universitet.
Leg psykoterapeut.
Utbildad inom EMDR
Arbetat med missbrukare sedan 1985, hos oss sen 2004.

Marita Jansson, behandlare med köksansvar.

Fritidspedagog, Örebro Universitet. 
Steg ett psykoterapeut med kognitiv inriktning. 
Miljöterapeut. 
Arbetat med missbrukare sedan 1995. 
Började hos oss 2006.
Terapihunden Taanach är en saluki-hanne född maj 2016.
Han är anställd här hos oss och just nu förgyller han vår vardag med diverse bus.

Terapihästen Gledi fra Minni Völlum är alldeles nyinköpt och henne tror vi på inom våra hästunderstödda insatser.
Gledi är en islandshäst född 2007.

KontaktA OSS